Nog altijd word verteld

Dag: Donderdag
Tijd: 20:00 – 21:00
Presentatie: Yvonne Pleiter, Nelly Visser, Theo van Helsdingen, Andreas van der Wal, Gerrie van Boven of Erik Jan de Bruijn

Een programma op de donderdagavond tussen 20.00 en 21.00 uur met gesproken woord afgewisseld door liederen. Vaak met betrekking tot een thema. Het programma wordt bij toerbeurt verzorgd door: Yvonne Pleiter, Nelly Visser, Theo van Helsdingen, Andreas van der Wal, Willem Rietberg, Gerrie van Boven en Erik Jan de Bruijn

Nieuws

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com