Nog altijd word verteld

Dag: Donderdag
Tijd: 20:00 – 21:00
Presentatie: Nelly Visser, Theo van Helsdingen, Willem Rietberg of Gerrie van Boven

Een programma op de donderdagavond tussen 20.00 en 21.00 uur met gesproken woord afgewisseld door liederen. Vaak met betrekking tot een thema. Het programma wordt bij toerbeurt verzorgd door: Yvonne Pleiter, Nelly Visser, Theo van Helsdingen, Andreas van der Wal, Willem Rietberg en Gerrie van Boven.